Ochrana osobných údajov

VisionX s.r.o., so sídlom Starobystrická 81, 900 28 Zálesie, IČO 53097700, spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • emailovú adresu
  • telefón

Meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón je potrebné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na vami položené otázky. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Signus, s.r.o. spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a VisionX s.r.o.,, najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou VisionX s.r.o., teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, ktoré vaše osobné údaje spracovávame,
    požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
    vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.